Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Νοσοκομείο Παίδων Π. & Α. Κυριακού.